Werkwijze

Wanneer er een nieuwe hulpboer op de boerderij komt, kijken we eerst wat iemand leuk vindt, maar ook wat iemands wensen en doelen zijn.

Na 4 weken wordt er een evaluatiemoment gepland met de hulpboer en / of diens vertegenwoordiger of persoonlijk begeleider. Er worden dan samen met de hulpboer doelen en wensen opgesteld die leidend zullen zijn voor de verdere invulling van de dagbesteding. Minimaal 1 keer per jaar wordt het plan geëvalueerd.

Maar in de praktijk kijken we hier natuurlijk dagelijks naar en kunnen we ook elke dag bij sturen en aanpassen op de behoeften van dat moment. 

We hebben onderaannemersovereenkomsten met verschillende instellingen. 

We hebben een contract met de gemeente Oss en ook dagbesteding via PGB is mogelijk.