Werkwijze

Er wordt gewerkt met het principe van ‘werkend leren’. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende ontwikkelingsgebieden. Als een cliënt voor het eerst op het bedrijf komt, wordt er gekeken wat de cliënt kan, wat hij / zij leuk vindt en wat hij / zij nog wil leren. Hierbij wordt gekeken naar verschillende ontwikkelingsgebieden.

Samen met de cliënt, ouders en /  of zorginstelling wordt een persoonlijk leer- werk plan opgesteld waaraan de cliënt kan werken.

In eerste instantie zal het werken met name gericht zijn op werken in het bedrijf, maar dit kan worden vergroot naar werken in de winkel, waarbij ook contact met de maatschappij een rol gaat spelen en uiteindelijk ook buiten het bedrijf in het onderhoud van tuinen.

Wij zijn er van overtuigd dat iedereen zich nog kan ontwikkelen en iedereen meer in zich heeft dan hij / zij zelf denkt! En daar willen we aan werken!