Doelgroep

De Molengraafse hoeve biedt zinvolle dagbesteding aan jongeren en volwassenen met uiteenlopende problematiek:

- Mensen met een verstandelijke beperking
- Mensen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS)
- Mensen met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt
- Mensen met een psychische / psychiatrische problematiek

Er wordt in kleine groepen gewerkt.