Visie

Visie op cliënt

Hier staat misschien wel cliënt, maar wij hebben het veel liever over onze hulpboeren. Ze helpen ons immers op de boerderij en daar zijn we heel blij mee. 

Onze hulpboeren zijn gewone burgers met talenten en uitdagingen, net als ieder ander. 

Wij kijken wat onze hulpboeren leuk vinden, wat ze kunnen en wat ze willen leren. UItdaging en zingeving spelen hierbij een belangrijke rol. We willen dat iedereen zich gewaardeerd en zinvol voelt, op wat voor manier dat maakt niet uit, als je op het eind van de dag maar met een voldaan gevoel naar huis kunt. 

Visie op begeleiding

Geert en Ellen van der Sanden zijn de vaste gezichten op de boerderij, dit zorgt voor een sterke vertrouwensband. De hulpboeren weten precies wat ze aan ons hebben en andersom. Wij benaderen onze hulpboeren gewoon zoals iedereen benaderd wil worden. Respectvol en nabij. Uiteraard rekeninghoudend niveaus en wijze van communiceren passend bij de persoon. We dagen hem uit om zelf te doen wat ze zelf kunnen en zoeken samen naar uitdagingen. Samen successen boeken, samenwerken aan iets nieuws en samen genieten, dat is wat we doen. Door de kleinschaligheid kunnen we iedereen de juiste aandacht geven en signaleren we veranderingen in gedrag snel.