Visie

Visie op cliënt

Wij zien de cliënten als volwaardig individuele burgers. Iedereen heeft zijn eigen talenten en tekortkomingen en het is zaak om die talenten uit te breiden en op een goede manier met de tekortkomingen om te leren gaan. Wij kijken naar wat de cliënten allemaal kunnen, en proberen dit verder uit te breiden. Uitdaging en het persoonlijk leerproces spelen hierbij een hoofdrol. De cliënten werken actief mee in het bedrijf, waarbij zowel aan agrarische als maatschappelijke uitdagingen gewerkt kan worden. Dit maakt dat de cliënten zich niet alleen onmisbaar voelen, maar ook onmisbaar zijn voor het bedrijf en de omgeving.

Visie op begeleiding

Belangrijke uitgangspunten voor de begeleiding van de cliënten is de respectvolle benadering. De cliënten worden op een respectvolle, waardige manier benaderd en dat verwachten wij ook van hen. Dat wat de cliënt zelf kan, zal hij of zij ook zelf doen. We gaan niet uit van de beperking, maar juist van de mogelijkheden die de cliënt heeft. De cliënt wordt aangesproken op zijn verantwoordelijkheid, waarbij wel nauwkeurig wordt gekeken naar wat een cliënt wel of niet aan kan. Van de begeleiding vraagt dit een actieve houding in het opletten of de draagkracht en draaglast van de cliënt in evenwicht is en blijft.