Zorg

Op De Molengraafse Hoeve wordt zinvolle dagbesteding aangeboden aan jongeren en volwassen met een verstandelijke of psychische beperking. 

Er wordt meegewerkt met de diverse werkzaamheden op het bedrijf. De kracht van het bedrijf is de vaste begeleiding , de kleinschaligheid en de dagelijkse structuur.

Onze hulpboeren merken dat zij nuttig werk doen, ze worden serieus genomen en voelen zich echt onderdeel van de boerderij. 

Voor iedereen is er wel iets om te leren en iets wat hij / zij leuk vindt. Iedereen werkt op zijn eigen niveau, op zijn eigen tempo en met een eigen plan!